O tekście

Tekst Wichrowate Linie. Stefana Grabińskiego lęk przed wpływem oparty jest na pracy magisterskiej powstałej pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego, recenzowanej przez dr. hab. prof. UŚ  Ryszarda Koziołka w roku 2006.

Problem poruszony w pracy to przeprowadzenie dowodu na skuteczność zastosowania teorii poezji Lęku przed wpływem Harolda Blooma do podjęcia analizy porównawczej twórczości prozaicznej nowelistów Stefana Grabińskiego i Edgara Allana Poe.

Celem publikacji tekstu jest udostępnienie materiału czytelnikom oraz studentom. Otwarcie możliwości komentarza wniosków jednego autora przez czytelników, tym samym uzyskując szerszą perspektywę wychodzącą poza systematykę przyjętą przez autora tekstu.

Materiał publikowany na stronie wichrowatelinie.net można kopiować i przechowywać wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych).
Nie zezwala się na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, zwłaszcza na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.