2.1 Subtelne starcie

Tessera rozumiana jako grecki symbol pojednania, według Agaty Bielik-Robson, wydaje się być „starciem”, ale już w mniejszym stopniu niż clinamen. Podobna jest do próby zadośćuczynienia krzywdzie, jaką zrewoltowany adept wyrządził uprzednio swemu poetyckiemu mistrzowi (LW 216). Idąc dalej za tekstem Bielki-Robson: teserra należy do strumienia odwrotnego, która z powrotem zbliża adepta do prekursora, leczy odruch pierwotnego buntu odruchem wdzięczności (LW 217).

W świecie regulowanym walką o pierwszeństwo i usilnym staraniem się o otrzymanie błogosławieństwa, owego „więcej życia”, kwestia wyrzutów sumienia wydaje się być wątpliwą. Tessera to relacja, w której efeb zwraca się do protoplasty w słowach: „patrz, teraz ja jestem w posiadaniu cząstki, którą ty potraktowałeś na równi z innymi, ja doprowadzę pokażę ją światu.” W ten sposób usiłuje on przekonać siebie (i nas), że słowo prekursora straciłoby siłę oddziaływania, gdyby nie zbawcza moc, jaką niesie dopełniające słowo efeba (LW 109).

Ten powinien usłuchać wyzwania prekursora, który rozkazuje na podobieństwo Jahwe: „Bądź mną, lecz nie mną”. Inaczej mówiąc, wiersz protoplasty zwraca się do wiersza młodszego poety: „Bądź taki jak ja, ale inaczej niż ja.” Bloom twierdzi, że na pewno istnieją sposoby sprostania temu wewnętrznie sprzecznemu roszczeniu. Gdyby to przypuszczenie było fałszywe, każdy efeb stawałby się poetycką wersją schizofrenika (LW 112-113).

Antytetyczne podejście do naśladownictwa poetyckiego ojca w relacji tessera, polega na wykorzystaniu w opozycyjnych znaczeniach terminów używanych w twórczości prekursora. Pojęciom stosowanym przez protoplastę, nadaje odmienne znaczenia, w ten sposób, jak gdyby wcześniejszemu poecie nie udało się dojść wystarczająco daleko. „Dokonuje się to za sprawą podstawienia obrazu całości za część.” Na Mapie przekrzywień czytamy, że wtedy „illusio zostaje przekształcone w synekdochę dzięki spostrzeżeniu, że w jakimś sensie wszelka obecność jest przynajmniej częścią rozbitej całości” (MP 23-24).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

twelve + 1 =